Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину са пројектицама на 2023. и 2024. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 26/2022), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬07. 11. 2022. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање проjеката из области
удружења грађана за 2022. годину
 

 

Преизмите документацију

Решење о именовању комисије

Одлука о избору пројеката

Решење о додели средстава

Назад