Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 32/2022), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬05. 01. 2023. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области
удружења грађана за 2023. годину
 

 

Текст конкурса

Модел обрасца пријаве на конкурс

Модел обрасца предлога програма

Буџет програма пројекта

Изјава о прихватању обавезе

Решење о именовању комисије

Решење о додели средстава

 

Назад