Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), члан 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, бр. 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), члана 59. став 1 тачка 20. и члана 136. Став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) и Правилника о измени правилника о утврђивању права на субвенцију-енергетски ваучер за плаћње дела енергената за социјално угрожена домаћинства на територији града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 4/2023), градоначелник града Кикинде, дана 09. 03. 2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА КИКИНДЕ

 

 

Јавни позив

Пријавни образац

Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на јавном позиву

Решење у отврђивању права на субвенцију
 

Назад