Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закон и 44/2018 - др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист града Кикинде“, бр. 32/2022), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 12.04.2023. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за финансирање програма/проjеката из области
организовања саобраћајно-васпитних програма за децу и младе за 2023. годину

 

Текст конкурса

Комисија

Прилог 1 -Модел обрасца пријаве на конкурс

Прилог 2- Модел обрасца предлога програма

Прилог 3- Буџет програма пројекта

Прилог 4 -Изјава о прихватању обавезе

Решење о расподели средстава
 

Назад