Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон , 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 32/2022), градоначелник Града Кикинде, дана 05.05.2023. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета града Кикинда за 2023. годину за реализацију манифестације Матурантска парада 2023. у граду Кикинди

 

Текст конкурса

Документација

Решење о додели средстава
 

Назад