Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 24/2023) на седници Градског већа одржаној дана __. 12. 2023. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда
за 2024. годину за суфинансирање- ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета Града Кикинда  за 2024. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА- (ПЛАЋЕНИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР)

 

Tекст конкурса

Апликациони формулар

 

 

Назад