Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 24/2023), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник Града Кикинде дана 29.12.2023. донео је
 

ЗАКЉУЧАК
о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области
удружења грађана за 2024. годину

 

Текст конкурса

Модел обрасца

Пријава за конкурс

Буџет програма

Изјава о прихватању обавезе


 

Назад