Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59. Став 1.тачка 20 Статута града Кикинда („Службени лист рада Кикинде“ бр.4/19), Градско веће Града Кикинда на седници од 2024. године, донело је :
З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за Годишње редовне програме - плаћени спортски тренер за 2024. годину.
2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2024. годину – из средстава намењених за Годишње редовне програме - плаћени спортски тренер

 

Преузмите закључак

Назад