Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59. Став 1.тачка 20 Статута града Кикинда („Службени лист рада Кикинде“ бр.4/19), Градско веће Града Кикинда на седници од . . 2024. године, донело је :

З А К Љ У Ч А К


1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ - суфинансирања потреба у области спорта за 2024. годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2024. годину – из средстава намењених за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

 

Преузмите закључак
 

Назад