Grb Kikinde

Буџет

Информације о буџету града...

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Град Кикинда ће током 2020. године започети реализацију пројекта Партиципативно буџетирање чиме ће се уписати на мапу локалних самоуправа у Србији које активно укључују своје грађане у креирање и реализацију локалног буџета и промовишу праксу транспарентности рада локалних самоуправа.


Шта је партиципативно буџетирање?

Партиципативно буџетирање представља учешће грађана у доношењу одлука локалне самоуправе, односно учешће у планирању буџета локалне самоуправе за наредну годину. Грађани и све заинтересоване стране као што су представници удружења и привреде се укључују у одређивање приоритета и планирање потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. Партиципативно буџетирање се односи на део буџета за пројекте од интереса за локалну заједницу, како за град тако и за месне заједнице.

Циљеви партиципативног буџетирања

Основи циљ партиципативног буџетирања је укључивање грађана у процес доношења одлука и планирање буџета, као и информисање грађана о буџетском процесу, повећање транспарентности рада локалне самоуправе, промоција примера добрих пракси локалних самоуправа и стварање подстицајних услова за инвестиционе активности и пројекте.

Допринос и утицај партиципативног буџетирања

  • Транспарентност рада локалне самоуправе и ефикасност потрошње јавних ресурса
  • Информисање и оснаживање грађана за активно учешће у расподели и надзору над јавним финансијама
  • Грађани добијају могућност учешћа у процесу доношења одлука и руковођења јавним ресурсима
  • Доприноси се већој одговорности доносилаца одлука у локалној самоуправи, као и транспарентнијем раду администрације и службеника
  • Доприноси се повећању степена поверења између грађана и власти
  • Јача се демократкса политичка култура у локалној заједници

Упознајте се са партиципативним буџетирањем