Grb Kikinde

Сервисне информације

Будите обавештени...

Јавна расвета

Обавештавају се грађани који имају проблема са јавном расветом у граду, да проблем могу пријавити на следећи број телефона: 0230/410 - 156.

 На основу чл. 23 Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), Секретаријат за заштиту животне средине обезбедио је процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини.
Секретаријат за заштиту животне средине ОУ Кикинда, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кикинда у 2014., упутио је Захтев за доставу понуде у вези мерења комуналне буке на територији Општине Кикинда. На основу упућених захтева за доставу понуде Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад, Косте Рацина бр.19 испунио је услове за мерење буке у комуналној средини на територији општине Кикинда.

Преузмите резултате мерења

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ВЛАСНИКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ВЛАСНИКЕ ЛОКАЛА
У ВЕЗИ СА ЗАУЗИМАЊЕМ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ


Овим путем се обавештавају власници угоститељских објеката да је за сезону 2016. потребно исходовати Решење којим се одобрава заузимање површине јавне намене. Захтев за Решење није могуће поднети без урбанистичко-техничких услова за постављање нових летњих башти или без потврде на постојеће урбанистичко-техничке услове из 2015. године, само у случају задржавања исте површине и локације летње баште. Постављање летње баште је могуће након прибављања наведеног решења. У случају да се приликом инспекцијске контроле установи да није прибављена потребна документација наложиће се уклањање летње баште о трошку власника.
Горе наведена процедура односи се и на заузимање површина јавне намене постављањем расхладних витрина, излагањем робе и осталих објеката/уређаја за које се издаје мишљење за заузимање површина јавне намене.
За сва додатна питања власници локала могу се обратити Секретаријату за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду, на телефон 410-190 и 410-196 или на шалтерима бр. 4 и бр. 7 у Услужном центру Општинске управе општине Кикинда.

 

Секретаријат за стамбено-комуналне
послове, урбанизам и привреду