Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2011.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ЈАНУАР месец 2011 године у Општини Кикинда.


Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 19.31% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (26.13 %), односно 9.67% неисправних узорака за села, што је знатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (11.29%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 94.2% неисправности, док 5.88% чине термотолерантне колиформне бактерије, што је задовољавајућа структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 100.0% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, што је такође задовољавајућа структура неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и селима општине Кикинда незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике