Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2019.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у Општини Кикинда од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 11,11% неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (2,22%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 16,6% и виши је у односу на претходни месец (12,9%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4,44% због аетробних мезофилних бактерија (АМБ), 4,44% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) и 2,22% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 40 % АМБ, 40 % ПА, 20% СФ), што није задовољавајући проценат неисправности, и није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 16,6% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, (структура: 100% АМБ) што није задовољавајући проценат неисправности, али је задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини Кикинда је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 17,77% узорака била повећана електропроводљивост. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у свим узорцима, у 80,0%, била је повећана концентрација амонијака, а у 3,33% узорака повећана је била концемтрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.31 мг/л, а у селима 23,28 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.21 мг/л, а у селима 1.18 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.9ЦоПт скале, а у селима 29,5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике