Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Maj 2019.

Током МАЈА месеца узорковано је 114 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 66 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 13,63% неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (11.11%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 14,58%. и нижи је у односу на претходни месец (16,06%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 7,57 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, 1,51% због присуства стрептокока фекалног порекла (СФ), а 4,54% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 55,55% АМБ, 33,33 % ПА и 11,11% СФ), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 14,58 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ што није задовољавајући проценат неисправности.али је задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) , повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 4,54% узорака био повећан резидуалан хлор. У селима је повећан утрошак КМнО4 у 91,66%, боја у 100%, концентрација амонијака у 89,58% и концентрација гвожђе у 2,08%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.77 мг/л, а у селима 23,42 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.38 мг/л, а у селима 1.32 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 37,73ºЦоПт скале, а у селима 29,58 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике