Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2019.

Током ЈУНА месеца узорковано је 83 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 49 у граду Кикинди и 34 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8,16% неисправних узорака за град, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (13,63%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 23,52%. и виши је у односу на претходни месец (14,58%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2,04 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 6,12% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 25% АМБ, 75 % ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 11,76 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, 8,82% због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ) и 2,94% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 50% АМБ, 37,2% СФ и 12,5% ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 4,08% узорака био повећан резидуалан хлор. У селима је повећан утрошак КМнО4 у 88,23%, боја у 100%, концентрација амонијака у 85,29% и концентрација гвожђе у 2,94%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.71 мг/л, а у селима 22,65 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.31 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36,56ºЦоПт скале, а у селима 30,59 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике