Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2020.

Током МАЈА месеца узорковано је 62 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 32 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 32 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град, што је исто као и претходног месеца (0%). У селима је проценат микробиолошке неисправности такође био 0%., и нижи је у односу на претходни месец (9,37%.). Дакле сви узорци узорковани током маја месеца били су микробиолошки исправни!
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, а утрошак КМнО4 и концентрација амонијака у 90%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,25 мг/л, а у селима 22,72 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,42 мг/л, а у селима 1,19 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,84 ºЦоПт скале, а у селима 29 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике