Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2020.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 66 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 36 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града и 30 узорку из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град, дакле сви узорци су били исправни (претходни месец 9,37%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 13,33., и нижи је у односу на претходни месец (16,66%.). У селима је 13,33% узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (структура: 100% АМБ) што је задовољавајући проценат неисправности град, али није и за села, док структура неисправности задовољавајућа.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 96,6% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90%, концентрација амонијака у 90% узорака, а концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,47 мг/л, а у селима 23,08 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,36 мг/л, а у селима 1,31 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35,56 ºЦоПт скале, а у селима 31,0 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике