Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2020.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 44 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 35 узорака из града и 30 узорку из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 9.09% неисправних узорака за град (претходни месец 8.92%) и сличан је претходном месерцу. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6,45 и нижи је у односу на претходни месец (8,00%.). У граду је 6,81% неисправних узорака, неисправно због Псеудомонас аеругиноса (ПА) и 2,27% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ (Структура: 75% ПА, 25% АМБ). У селима је 3,22% узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3,22% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 50% АМБ, 50% ПА) што није задовољавајући проценат неисправности град и за села, као ни структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90%, концентрација амонијака у 90% узорака и концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,01 мг/л, а у селима 22,71 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,14 мг/л, а у селима 1,27 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,43 ºЦоПт скале, а у селима 28,5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике