Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2021.

Током МАЈА месеца узорковано је 107 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 59 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 55 узорака из града и 48 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 10,17% неисправних узорака за град (претходни месец 2.86%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и нижи је у односу на претходни месец (3,33%.). У граду је 10,17% неисправних узорака, неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), (Структура: 100% СФ). У селима су сви узорци били исправни, што је задовољавајући проценат неисправности за села, али не и за град, као ни структура неисправности у граду.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 83,33% узорака, концентрација амонијака у 100% узорака и концентрација гвожђа у 4,16%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,49 мг/л, а у селима 22,23 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,26 мг/л, а у селима 1,28 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,21 ºЦоПт скале, а у селима 31,98 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике