Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2021.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 99 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 50 у граду Кикинди и 49 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 50 узорака из града и 48 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 4,0% неисправних узорака за град (претходни месец 5,4%) и нешто је нижи проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 4,09% и нижи је у односу на претходни месец (6.45%.). У граду је 4% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (Структура: 100% АМБ). У селима је 2,05% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) и присуства Стрептоцоццус фаецалис-СФ 2,05% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (Структура: 50% СФ и 50% АМБ). Проценат неисправности за град и села је задовољавајући, а структура неисправности није задовољавајућа у селима, док у граду јесте.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 89,58% узорака, концентрација амонијака у 87,5%, и концентрација гвожђа у 4,17%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 26,01 мг/л, а у селима 22,58 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,34 мг/л, а у селима 1,22 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,7 ºЦоПт скале, а у селима 27,92 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике