Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2022.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 85 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 35 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 2 узорка из града рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2.7% неисправних узорака за град (претходни месец 14.28%) и значајно је нижи у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 2.08% и нижи је у односу на претходни месец (6.45%.). У граду је 2.7% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AМБ) (Структура неисправности: 100% АМB). У селима је неисправно 2.08% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија. (Структура неисправности: 100% АМБ ). Проценат неисправности за град и села је задовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја и повећана концентрација амонијака у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 89,58% узорака, у 4.16% узорака је повећана концентрација гвожђа, а у 2.08% узорака је повећана мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,6 mg/l, а у селима 23,11 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.36 mg/l, а у селима 1.31 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32.29 ºCоPt скале, а у селима 27.81 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике