Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2022.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8.82% неисправних узорака за град (претходни месец 2.7%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 9.09% и виши је у односу на претходни месец (2.08%.). У граду је 5.88% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 2.94% је неисправно због повећаног броја Сулфиторедукујућих Клостридија (СК) (Структура неисправности: 66.66% АМB, 33.33 % СК). У селима је неисправно 9.09% узорака због присуства Стрептокока фекалног порекла. (СФП) (Структура неисправности: 100% СФК ). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90.0% , коцентрација амонијака је повећана у 86.66% узорака, у 6.66 % је повећана концентрација гвожђа, а у 3.33% је повећана мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26.06 mg/l, а у селима 23.8 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.11 mg/l, а у селима 1.25 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 31.72 ºCоPt скале, а у селима 29.71 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике