Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2022.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 111 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 61 у граду Кикинди и 50 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 7 узорка из села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 18.03% неисправних узорака за град (претходни месец 8.82%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 12.0% и виши је у односу на претходни месец (9.09%.). У граду је 9.83% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 6.55% је неисправно због присуства Pseudomonas aeruginosa (ПА), док је 1.63% узорака неисправно због присуства колиформних бактерија (УКБ) (Структура неисправности: 54.54% АМB, 36.36 % ПА, 9.09% УКБ). У селима је неисправно 8.0% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 2.0% због присуства колиформних бактерија (УКБ) и 2.0% због присуства колиформних термотолерантних бактерија (ТКБ) (Структура неисправности: 66.6% АМБ, 16.6% УКБ и 16.6% ТКБ). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 89.58%, коцентрација амонијака је повећана у 85.42% узорака, у 10.42 % је повећана концентрација гвожђа, а у 2.08% је повећана мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26.2 mg/l, а у селима 23.07 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.22 mg/l, а у селима 1.23 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.46 ºCоPt скале, а у селима 26.88 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике