Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2022.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 68 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из града и 1 узорку из села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8.11% неисправних узорака за град (претходни месец 18.03%) и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.45% и нижи је у односу на претходни месец (12.0%.). У граду је 5.4% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 2.7% је неисправно због присуства Pseudomonas aeruginosa (PA), (Структура неисправности: 66.66% АМB, 33.33 % PА). У селима је неисправно 3.22% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 3.22% због присуства Streptococcus faecalis (SF) (Структура неисправности: 50% АМБ, 50% SF). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90.0%, коцентрација амонијака је повећана у 90.0% узорака, a у 6.66 % је повећана концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26.68 mg/l, а у селима 23.85 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.21 mg/l, а у селима 1.28 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.14 ºCоPt скале, а у селима 28.5 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике