Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2023.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 63 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града, а у 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака (сви узорци су исправни) за град (претходни месец 9.09%) и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 3.33% и исти је у односу на претходни месец (3.33%.). Структуре неисправности за град нема, јер су сви узорци исправни. У селима је неисправно 3.33% узорака због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМB), (Структура неисправности: 100% AМB). Проценат исправности за град и за села је задовољавајући, као и структура.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90%, коцентрација амонијака је повећана у 90% узорака. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26.4 mg/l, а у селима 23.14 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.18 mg/l, а у селима 1.25 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 31.86 ºCоPt скале, а у селима 28.18 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике