Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2012.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ОКТОБАР месец 2012 године у Општини Кикинда.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 172 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 110 у граду Кикинди и 62у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 44 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка KMnO4 у узорцима узетим у граду износи 23.92 mg/l, а у селима 22.08 mg/l (MDK 8 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.97 mg/l, а у селима 1.37 (MDK 0.1 mg/l за град , 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 37.65 ºCoPt скале, а у селима 28.61 ºCoPt скале (MDK 5 ºCoPt скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 11.81% неисправних узорака, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (23.14%), односно 16.12% неисправних узорака за села, што је такође нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (12.5%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 10.0% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 0.9% неисправних узорака чини enterococcus, a 0.9% термотолерантне колигормне бактерије (структура: 84.6% АМБ, 8% Enterococcus, 8% термотолерантне колиформне бактерије) што је релативно незадовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 14.52% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 1.6% enterococcus (структура: 90% АМБ, 10% enterococcus) што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду као и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике