Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2012.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за НОВЕМБАР месец 2012 године у Општини Кикинда.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 188 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 108 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 42 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.68 мг/л, а у селима 22.66 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.97 мг/л, а у селима 1.31 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.76 ºCoPt скале, а у селима 31.67 ºCоPt скале (МДК 5 ºCoPt скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 14.81% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (11.81%), односно 8.75% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (16.12%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 5.55% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 5.55% неисправних узорака чини Enterococcus, а 3.7% сулфиторедукујуће клостридије (структура: 37.5% АМБ, 37.5% Enterococcus, 25% сулфиторедукујуће клостридије) што је незадовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 7.5% неисправних узорака од укупног броја узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 1.25% Enterococcus (структура: 85.71% АМБ, 14.28% ентероцоццус) што је гранично задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду као и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике