Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за АПРИЛ месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 172 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 110 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 44 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 42 узорка са села.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје и повећане концентрације арсена у појединим узорцима из града и појединим местима. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.83 мг/л, а у селима 22.18 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.88 мг/л, а у селима 1.23 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 40.98 ºЦоПт скале, а у селима 46.67 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале). Просечна концентрација арсена у граду Кикинда је повећана и износи 0.015 мг/л (МДК 0.01 мг/л). Концентрација арсена је повећана у селимаВинцаид (0.039 мг/л), Башаид (0.022-0.023 мг/л), Банатска Топола (0.015 мг/л) Мокрин (0.033-0.035 мг/л), Иђош (0.042 мг/л), Сајан (0.052 мг/л). Села: Наково, Б.В.село и Н.Козарци и Руско Село имају концентрацију арсена у прописаним границама.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 10.0% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (10.18%), односно 14.51% неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (6.25%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 10.0% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ) што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су следећи: 12.9% неисправних узорака је због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија и 1.61% због присуства сулфиторедукујућих клостридија (структура: 88.9% АМБ, 11.1% сулфиторедукујуће клостридије) што је релативно задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике