Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2013.

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за ОКТОБАР месец 2013 године у Општини Кикинда.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 116 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 80 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 80 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.94 мг/л, а у селима 22.11 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.86 мг/л, а у селима 1.05 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 39.38 ºЦоПт скале, а у селима 36.56 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 13.75% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (4.76%), односно 22.22% неисправних узорака за села, што је такође виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (9.25%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су следећи: 12.5% свих узорака у граду су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 1.25% због Стрептококуса фекалног порекла (структура: 91% АМБ, 9% Стрептокок фекалног порекла), што је задовољавајућа структура микробиолошке неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 13.8% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 8.33% због присуства фекалног стрептококуса (структура: 62.5% АМБ, 37.5% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајућа структура микробиолошке неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући, граду и селима, са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике