Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2014.

Током МАРТА месеца узорковано је 138 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 84 у граду Кикинди и 54 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 84 узорака воде из градских и у 50 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.35 мг/л, а у селима 21.7 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.9 мг/л, а у селима 1.2 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 37.26 ºЦоПт скале, а у селима 30.6 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 9.52% неисправних узорака, што је релативно задовољавајући проценат неисправности али виши у односу на претходни месец (7.81%), односно 5.55% неисправних узорака за села, што је драстично нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (41.66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су 8.3% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 1.2% због Стрептоцоццус фаецалис (структура: 87.5% АМБ, 12.5% Стрептоцоццус фаецалис). Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 3.7% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 1.8% због Стрептоцоццус фаецалис (структура: 66.3% АМБ, 33.3% Стрептоцоццус фаецалис).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака задовољавајући у селима и а скоро задовољавајући у граду са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике