Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2014.

Током ЈУНА месеца узорковано је 138 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 84 у граду Кикинди и 54 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 84 узорака воде из градских и у 50 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје, мутноће. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.6 мг/л, а у селима 21.32 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.93 мг/л, а у селима 1.87 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.31 ºЦоПт скале, а у селима 29.2 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале). Концентрације арсена повећана је у граду Кикинди у 9 од 16 узорака у којима је током маја вршена анализа у оквиру периоднични анализа, а концентрације су се кретале од 0,0077 до 0,0142 мг/л (МДК 0,01 мг/л). Просечна концентрација арсена у граду била је 0,01165 мг/л што је нешто повећана вредност у односу на МДК. Контрација арсена повећана је у селима Башаид (0,0125-0,0141 мг/л), Винцаид (0,050-0,0558 мг/л), Иђош (0,040-0,0433 мг/л), Сајан (0,060-0,0732 мг/л) и Мокрин (0,0283-0,0313 мг/л). У селима Банатска Топола, Наково, Банатско Велико Село, Нови Козарци и Руско Село концентрација арсена није повећана.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 9,52% неисправних узорака, што је повећан проценат неисправности и виши у односу на претходни месец (7,81%), односно 24,07% неисправних узорака за села, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (22,22%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су 8.33% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 1,19% због присуства Стрептоццоцус фаецалис (структура: 87,5% АМБ и 12,5% Стрептоццоцус фаецалис). Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 20.4% свих узорака у селима су неисправни због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 3.7% због Стрептоцоццус фаецалис (структура: 84.6% АМБ, 15.4% Стрептоцоццус фаецалис).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике