Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2014.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима, док је у граду повећана концентрација резидуалног хлора била у 1.5% узорака и 5.5% у узорцима из села, у 3% узорака због повећане мутноће (град) и 4.7% узорака због повећане електропроводљивости (град) и 3% узорака због повећане концентрације гвожђа у граду и у 5.5% узорака из села, као и у 2.77% узорака (1 узорк) из села у којима је била повећана концентрација нитрита (0.04 мг/л, а МДК је 0.03 мг/л)). Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.98 мг/л, а у селима 20.92 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.83 мг/л, а у селима 0.95 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36.09 ºЦоПт скале, а у селима 30.47 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 23.43% неисправних узорака, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (42.18%), односно 19.44% неисправних узорака за села, што је такође значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (41.66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 15.6% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 3.2% због присуства Псеудомонас аеругиноса, 3.2% због ентероцоццус-а и 1.6% због сулфиторедукујућих клостридија (структура: 66,6% АМБ, 13.3% Пс.аеругиноса, 13.3% због Ентероцоццуса и 6.66% због сулфиторедукујућих клостридија), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 11.11% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 2.77% због присуства Протеуса, 2.77% због сулфиторедукујућих клостридија и 2.77% због Ентероцоццуса (структура: 57.14% АМБ, 14.3% Протеус, 14.3% сулфиторедукујуће клостридије и 2.77% Ентероцоццуса), што представља незадовољавајући проценат неисправности, и неповољну структуру неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

Потребно је извршити технички преглед изворишта у Винцаид-у и асанацију, односно поправку ако је потребно.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике