Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2015.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.

Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно оксидабилност и боја је повећана у 100% узорака из села, а амонијак је повећан у 84.37% узорака из села, док је у граду повећана концентрација резидуалног хлора била у 17.18% узорака и у 6.25% у узорака из села, као и у 6.25% узорака из града била повећана електропроводљивост. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.16 мг/л, а у селима 21.8 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.09 мг/л, а у селима 1.45 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.75 ºЦоПт скале, а у селима 28.44 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 18.75% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (14.06%), односно 41.66% неисправних узорака за села, што је исти проценат неисправности у односу на претходни месец за села (41.66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 14.06% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 4.68% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 75% АМБ, 25% Стрептоцоццус фаецалис), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 41.66% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што представља незадовољавајући проценат неисправности, али повољну структуру неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике