Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Мај 2015.

Током МАЈА месеца узорковано је 100 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 64 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 64 узорака воде из градских и у 32 узорака из сеоских водовода, док је у 4 узорака из села извршена само микробиолошка анализа.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, односно оксидабилност је повећана у 100% узорака из села, боја у 100% узорака из села, а амонијак је повећан у 81% узорака из села, док је у граду у 12.5% повећана електропроводљивост, а повећана концентрација резидуалног хлора била у 15.6% узорака из града. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.69 мг/л, а у селима 20.54 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.14 мг/л, а у селима 1.26 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.92 ºЦоПт скале, а у селима 26.56 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 17.18% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (18.84%), односно 19.44% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (47.22%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 14.06% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 3.12% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 82% АМБ, 18% Стрептоцоццус фаецалис), што је незадовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 19.44% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што представља незадовољавајући проценат неисправности, али најповољну структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и селима са аспекта препорука СЗО.

Табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике