Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2015.

 Током АВГУСТА месеца узорковано је 118 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 50 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 8.8% узорака била је повећана електропроводљивост а у4,4% је била повећана концентрација резидуалног хлора, односно оксидабилност је повећана у 94% узорака из села, боја у 94% узорака из села, амонијак је повећан у 94%, и у 2% повећана концентрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.85 мг/л, а у селима 22.75 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.26 мг/л, а у селима 1.46 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35.44 ºЦоПт скале, а у селима 22.9 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 17,64% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (8.33%), односно 6,0% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18.75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 10.26% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2,94% због присуства Псеудомонас аеругиноса, 1.47% због присуства Стрептоцоццус фаецалис и 1,47% због Е цоли (структура: 58.33% АМБ, 16,66% Псеудомонас аеругиноса, 8.33% Стрептоцоццус фаецалис, 8,33% Е цоли), што није задовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 6,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што представља скоро задовољавајући проценат неисправности, и сасвим задовољавајућу структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и скоро задовољавајући у селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике