Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2016.

 Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 14.5% узорака била је повећана електропроводљивост и мутноћа у 2.08% узорака. У селима је оксидабилност била повећана у свим узорцима, боја је била повећана у 93.75%, концентрација амонијака је била повећана у 81,25% узорака, мутноћа је била повећана у 6.25% као и гвожђе у 6.25% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.32 мг/л, а у селима 21.2 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.1 мг/л, а у селима 1.3 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 32.81 ºЦоПт скале, а у селима 27.34 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 22.91% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (16.66%), односно 25.0% неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (18,75%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 20.83% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2.08% због присуства присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 90.9% АМБ, 9.1% Псеудомонас аеругиноса), што је скоро задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 18,78% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 6.25% због присуства термотолерантних колифомних бактерија-Е цоли (структура: 75% АМБ, 25% Е цоли), што није задовољавајућа структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака повећан у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике