Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2015.

 

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 118 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 50 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 11.76% узорака била је повећана електропроводљивост, у 1,47% повећана концентрација резидуалног хлора. У селима је оксидабилност и боја била повећана у свим узорцима, амонијак је повећан у 74,0% узорака, гвожђе је било повећано у 2,0% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.56 мг/л, а у селима 21.82 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.28 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.9 ºЦоПт скале, а у селима 27.1 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 22,05% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (16,66%), односно 12,0% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (12,5%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 19.11% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2.94% због присуства присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 86,66% АМБ, 13.33% Псеудомонас аеругиноса), што је скоро задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 12,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што представља задовољавајућу структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака повећан у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике