Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2015.

 Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 10.41% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у свим узорцима, боја у 93,75% узорака, амонијак је повећан у 87,5% узорака, гвожђе је било повећано у 6.25% узорака, а мутноћа у 3.12%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.11 мг/л, а у селима 23.09 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.45 мг/л, а у селима 1.37 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.38 ºЦоПт скале, а у селима 29.06 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 16,66% неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (8,33%), односно 12,5% неисправних узорака за села, што је такође нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (9,37%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 8.33% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 6.25% због присуства Стрептоцоццус фаекалис-а и 2,08% због присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 50% АМБ, 37.5% Сртептоцоццус фаекалис, 12.5% Псеудомонас аеругиноса), што је незадовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 12,5% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ), што представља задовољавајућу структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака повећан у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике