Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2015.

 Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена је у свим узорцима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 16.6% узорака била је повећана електропроводљивост а у 4,16% је била повећана мутноћа, а у 10,41% узорака била аје повећана концентрација резидуалног хлора. У селима је оксидабилност и боја била повећана у свим узорцима, амонијак је повећан у 87,5%, у 3,12% повећана концентрација гвожђа и мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.61 мг/л, а у селима 22.6 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.3 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.79 ºЦоПт скале, а у селима 30.16 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 16,66% неисправних узорака, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (17,64%), односно 18,75% неисправних узорака за села, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (6.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 10.41% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 6,25% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (структура: 62.5% АМБ, 37,5% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајући проценат неисправности, са незадовољавајућом структуром неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су:15,62% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, а 3,12% због присуства сулфиторедукујућих клостридија (структура: 83,33% АМБ, 16,67% сулфиторедукујуће клостридије), што представља незадовољавајући проценат неисправности, и незадовољавајућу структуру неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака незадовољавајући у граду и у селима са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике