Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2016.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 78 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа извршена у 66 узорака, док је у 12 узорака (изворишта из села) вршена И анализа резидуа дезинфекционих средства- укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 14.58% узорака била је повећана електропроводљивост, док је у 2.08% је била повећана концентрација гвожђа. У селима су оксидабилност и боја били повећани у 100% узорака, а концентрација амонијака у 90.0% узорака. Укупни трихалометани (ТХМ), као и појединачни (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су били у дозвољеним границама. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.21 мг/л, а у селима 22.94 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.25 мг/л, а у селима 1.4 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35.21ºЦоПт скале, а у селима 29.5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 6,25% неисправних узорака, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (27,94%), односно 10.0% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (8.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2.07% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2.07% због Сулфиторедукујућих клостридија и 2.07% због Стрептоцоццус фаецалис-а (структура: 33.3% АМБ, 33.3% Сулфиторедукујућих клостридија и 33.3% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 10,0% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду скоро прихватљив, док је у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

 

Прегледајте све текстове из рубрике