Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2016.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа извршена у 78 узорака, док је у 2 узорака (изворишта из града) вршена периодична анализа.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, у 14.58% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 81.25%, боја у 75,0%. У оквиру периодичних анализа у оба узорка била је повећана концентрација арсена (0,023 и 0,0127 µг/л, МДК 0,01 мг/л), бора (0,501 и 0,85 МДК 0.3 мг/л), натријума (181,4 и 233,8 мг/л МДК 150 мг/л). Концентрације укупних трихалометана, као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности у дозвољеним границама у оба узорка, а индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 су били испод границе детекције. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.5 мг/л, а у селима 21.66 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.3 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.1ºЦоПт скале, а у селима 24.84 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 8,33% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (5,88%), односно 15.62% неисправних узорака за села, што је такође нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (10.41%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4.15% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2.07% због Псеудомонас аеругиноса и 2,07% због Стрептоцоццус фаецалис-а (структура: 50% АМБ, 25% Псеудомонас аеругиноса, 25% Стрептоцоццус фаецалис), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 15,62% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ,), што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду нешто изнад порепорука, док је у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике