Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2017.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 80 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 32 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 12.5% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 71.87%, боја у 68,75%, у 3,12% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.57 мг/л, а у селима 18.77 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.21 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 23.57ºЦоПт скале, а у селима 22.46 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 18,75% за град неисправних узорака, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (8,33%), односно 9,37% неисправних узорака за села, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (15.62%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 16,66% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 2,08% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 88,89% АМБ, 11,11 ПА), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 9,37% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике