Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2017.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 79 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа извршена у 36 узорку, док је у 42 узорака вршена периодична анализа, а у 1 узорку је извршена анализа В обима.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, 4.16% узорака била је повећана електропроводљивост и мутноћа у 4,16%. У селима је оксидабилност повећана у 100%, концентрација амонијака у 80,64% и боја били повећани у 96,77% узорака. У оквиру периодичних анализа (12 у граду) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 0.3 мг/л) у свим узорцима-12 узорака и кретала се од 0.53-1.19 мг/л. Повећана концентрација арсена утврђена је у 11 од 12 узорака и кретала се од 0.010-0.020 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У свим узорцима из града је (12) је била повећана и концентрација натријума и кретала се од 175.4-262.9 мг/л (МДК 150 мг/л). Концентрације укупних трихалометана, као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности испод границе детекције (МДК 100 µг/л,). Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у граду су били испод границе детекције. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 23.35 мг/л, а у селима 23.23 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.29 мг/л, а у селима 1.3 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 30.0 ºЦоПт скале, а у селима 28.87 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале). У оквиру периодичних анализа (30 у селима) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 0.3 мг/л) у 26 од 30 узорака кретала се од 0.19-0.94 мг/л-при чему је најнижа концентрација бора утврђена у Мокрину, а највиша у Винцаиду. Повећана концентрација арсена у селима утврђена је у 18 од 30 узорака и кретала се од <0.005-0.068 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У селима: Наково, Б.В.Село, Н.Козарци и Р.Село концентрација арсена је у дозвољеним границама, док је осталим селима повећана: Винцаид (0.062-0.068 мг/л), Башаид (0.017-0.019 мг/л), Б.Топола (0.011-0.012 мг/л), Иђош (0.037-0.041 мг/л), Сајан (0.059-0.065 мг/л), Мокрин (0.025-0.032 мг/л). Концентрација натријума у селима била је повећана у 24 од 30 узорака из изворишта кретала се од 115.2-221.29мг/л (МДК 150 мг/л), а концентрација је повећана у Р.Селу, Н.Козарцима, Б.В.Селу, Накову, Башаиду, Б.Тополи, Сајану и Винцаиду, док је у Иђошу, и Мокрину у дозвољеним границама. Концентрације укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности испод границе детекције (МДК 100 µг/л). Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у селима су били испод границе детекције.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 12,5% неисправних узорака, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (27,08), односно 3.22% неисправних узорака за села, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (25.0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 12,5% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), (структура: 100% АМБ), што је задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима је: 3,25% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (структура: 100% АМБ,), што је такође задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у селима са аспекта препорука СЗО задовољавајући, док је у граду и даље незадовољавајући.

 

Прегледајте све текстове из рубрике