Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2017.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 81 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 48 у граду Кикинди и 33 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 10.41% узорака била је повећана електропроводљивости и у 2,08 % узорака је била повећана мутноћа. У селима је оксидабилност била повећана у 100% узорака, концентрација амонијака у 76.6%, боја у 83,33%, у 3,33% узорака било је повећано гвожђе и у 3,33% узорака била је повећана мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.66 мг/л, а у селима 23.39 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.23 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 27.4ºЦоПт скале, а у селима 22.5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 18,75% за град неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (11,59%), односно 18,18% је неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (16.66%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 8,33% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 6,25% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ), 2,08% због присуства Есцхецхиа цоли, (ЕЦ) и 2,08% због присуства Псеудомонас аеругиноса. (РА) (структура: 44,4% АМБ, 33,33% СФ, 3,33% ЕЦ и 3,33% ПА), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 15,15% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 3.03% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 83,33% АМБ, 16,66% СФ), што није задовољавајућа структура неисправности, али је боља у односу на град.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике