Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2017.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 117 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 69 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака, повећане боје у свим узорцима из града, а у 8.82% узорака била је повећана електропроводљивости и у 2,94 % узорака је била повећана мутноћа. У селима је оксидабилност била повећана у 97,91% узорака, концентрација амонијака у 79.16%, боја у 87,50%, у 6,25% узорака било је повећано гвожђе. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.68 мг/л, а у селима 23.46 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.28 мг/л, а у селима 1.21 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 29.19ºЦоПт скале, а у селима 22.92 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 11,59% за град неисправних узорака, што је нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (12,5%), односно 16,66% је неисправних узорака за села, што је значајно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (3.22%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 10,14% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 1,45% због присуства Кл.пнеум.тер. (ТКБ) (структура: 87,5% АМБ, 12,5% ТКБ), што није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 10,41% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 2.08% због присуства Е.цолли (ЕЦ) и 4,17 % због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 62,5% АМБ, 12,5% ЕЦ 25% СФ), што није задовољавајућа структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у граду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике