Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2018.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 236 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8,82% неисправних узорака за град, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (19,4%), односно 10,41% је неисправних узорака за села, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (4,16%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 7,35% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 1,47% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА). (структура: 83,33% АМБ, 16,66% ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 8,33% узорака у селима је неисправно због повећаног броја нетермотолерантних колиформних бактерија , а 2,08% због присуства Сулфиторедукујућих клостридија , структура: 80% нетермотолерантне колиформне бактерије и 20% Сулфиторедукујуће клостридије, што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака у 98,52% узорака, повећане боје у свим узорцима из града, у 11,76 % узорака била је повећана електропроводљивост, а у 4,41% узорака повећана је била концентрација резидуалног хлора. У селима је оксидабилност била повећана у свим узорцима, боја у 95,83% узорака, концентрација амонијака у 91,66 %. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 26,33 мг/л, а у селима 23,6 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,17 мг/л, а у селима 1,32 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,65ºЦоПт скале, а у селима 27,81 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике