Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2018.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 76 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 46 у граду Кикинди и 32 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8,69% неисправних узорака за град, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец (8,82%), односно 21,87% је неисправних узорака за села, што је знатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (10,41%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4,34% узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 4,34% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА). (структура: 50,0% АМБ, 50,0% ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. Разлози микробиолошке неисправности у селима су: 12,5% узорака у селима је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, 6,25% због присуства Стрепоцоццус фаецалис-СФ и 3,12% због присуства Псеудомонас аеругиноса-ПА (структура: 57,14% АМБ и 28,57% СФ и 14,28% због ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја) и повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 13,04% узорака била је повећана електропроводљивост. У селима је оксидабилност и боја је била повећана у свим узорцима, концентрација амонијака у 90,6 % и повећана концентрација гвожђа у 15,62% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.6 мг/л, а у селима 23,42 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.2 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 32.39ºЦоПт скале, а у селима 30.47 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике