Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2019.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 15,55% неисправних узорака за град, што је незнатно виши проценат неисправности у односу на претходни месец (15,21%). Сви узорци воде за пиће у селима су били исправни. Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 8,88 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 4,44% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА), а 2,22 % узорака је неисправно због присуства Стрептокока фек.порекла (СФ) (структура: 57,1% АМБ, 28,5 % ПА и 14,2% СФ), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) , повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 15,55% узорака била повећана електропроводљивост. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у свим узорцима, концентрација амонијака у 83,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.56 мг/л, а у селима 23,87 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.25 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33.56ºЦоПт скале, а у селима 26,17 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике