Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2019.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 116 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 10,29% неисправних узорака за град, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (15,55%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 14,58%. И виши је у односу на претходни месец (0%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 4,48 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, 2,94% због присуства стрептокока фекалног порекла (СФ), а 2,94% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 42,85% АМБ, 28,57 % ПА и 28,57% СФ), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 12,5 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, 2,08% због присуства стрептокока фекалног порекла (СФ), (структура: 85,71% АМБ и 14,28% СФ) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) , повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 10,29% узорака била повећана електропроводљивост. У селима је повећан утрошак КМнО4 у свим узорцима, боја у 89,58%, концентрација амонијака у 79,16% и концентрација гвожђе у 2,08%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.34 мг/л, а у селима 23,19 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.24 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.93ºЦоПт скале, а у селима 28,65 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике