Grb Kikinde

Јавне набавке

Актуелне јавне набавке које спроводи Градска управа...

Јавне набавке („Сл.гласник РС“, број 91/2019) - 2021. година

Број набавке Предмет
В-404-1/2021-1 Набавка канцеларијског материјала
В-404-1/2021-2 Услуге хибридне поште
В-404-1/2021-3 Услуге ЛПА
В-404-1/2021-4 Текуће одржавање и поправке чесми
В-404-1/2021-5 Одржавање и подизање вишегодишњих засада
В-404-1/2021-6 Набавка горива за потребе ГУ
В-404-1/2021-7 Услуга оглашавања
В-404-1/2021-8 Услуге чишћења и одржавања објекта(спремачице)
В-404-1/2021-9 Уређење атарских путева- Изградња отресишта
В-404-1/2021-10 Израда пројектно техничке документације, ИДР и УП за изградњу објекта Градског стадиона у Кикинда
В-404-1/2021-11 Текуће одржавање мобилијара
В-404-1/2021-12 Поклон пакети за бебе
В-404-1/2021-13 Изградња недостајуће јавне расвете
В-404-1/2021-14 Радови на основу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони ОШ Васа Стајић у Мокрину
В-404-1/2021-15 Израда ПТ документације за постављање светлосне сигнализације ул. Михајла Пупина и Ј.Ј.Змаја у Кикинди
В-404-1/2021-16 Третман комараца на подручју града
В-404-1/2021-17 Набавка опреме за одржавање локалних и атарских путева и каналске мреже
В-404-1/2021-18 Текуће одржавање мобилијара( Текуће одржавање фонтана- Старо језеро )